Det är inte medfött att vara offer eller förövare!

Artiklar

Under Almedalsveckan:

Våld mot kvinnor och antirasism!

Kategorisering av människor enligt etnicitet och könsskillnader ingår i det fungerande politiska systemet. Detta leder även till rasism, utanförskap, diskriminering och klasskillnader vilka skapar våld på olika sätt.

Rasism:
• Det är inte medfött att vara offer eller förövare!

• Den synliga och osynliga rasismen bygger inte på grundläggande mänskliga rättigheter utan sätter gränser och delar upp människor enlig etnicitet och könstillhörigheter (som nationalitet, religion, kön, hudfärg, språk mm.)

• Skapar ett ”vi” och ”de” tänkande

• Är duktig på att hitta bortförklaringar för att inte behöva sätta gränser för hedersrelaterad våld genom ”kulturrelativism”.

• Leder till mer könsförtryck genom rasistiska konstruktioner av kön. Att vara offer eller förövare är inte en medfödd identitet för kvinnor och män, utan det är det politiska systemet och dess lagar med stöd av religion som ledde till skapandet av två motsatta varelser.

• Rasistiska åsikter mot homosexualitets- och trans frågor

• Könsstrukturer och rasistiska strukturer förstärker och upprätthåller varandra.

Jämställdhetsrörelse eller feminism!

• Vilken feminism menar vi?

• Jag skulle gärna kalla det för jämställdhetsrörelse!

• Kan alla kvinnor och män som sitter i maktpositionen verkligen vara för jämställdhet?

• Kan man säga att Margaret Thatcher Har varit en förebild för kvinnorörelsen som kämpar för jämställdhet?

• Eller har Benazir Botto från Pakistan och alla andra som sitter i maktpositioner i högerpartier varit för jämställdhet och kvinnors rättigheter?

• Feminismen som vi menar ska grundas på de mänskliga rättigheterna oavsett de etniska tillhörigheterna. Ska grundas på jämlikhet och solidaritet, och bekämpa rasism och diskriminering.

• Den rörelsen som vi menar ska byggas på en kamp som inkluderar alla, och ta med sig alla utsatta grupper!

• Vi ska satsa på kvalitet och vad som innebär jämställdhet för kvinnor och ett jämställd och jämlikt samhälle?

• Vi ska vara försiktiga med att leta efter feminister som är ute efter en viss position, makt och kändisskap, som i själva verket arbetar mot verklig jämställdhet. Det är dags att tänka och agera djupt inifrån utan ett dugg kompromiss för de mänskliga rättigheterna, som kan gälla alla.

• Det finns säkert många gräsrotkämpar som ska tas på allvar, synliggöras och lyftas fram!

Föreläsning av: Halala Rafi