År: 2009

(1 results)

Plattform för nätverket KMVH

Förslag till plattform för nätverk av frivilliga kvinnoorganisationer som arbetar främst med stöd till våldsutsatta kvinnor och flickor i Stockholms län.