Styrelse

Styrelsen utses av årsmötet. För verksamhetsåret 2018 har följande styrelse utsetts:

Sozana Amin

Ordförande

Hawbir Kamaran

Sekreterare

Fahmi Sabir

Ledamot

Bahra Majid​

Ledamot

Nazanin Salih

Ledamot

Najat Amin

Suppleanter

Nina Kadir

Suppleanter

Golalah Saied

Suppleanter