Styrelse

Styrelsen för verksamhetsåret 2019

 

 Ordförande:                                  Nazaneen Habeeb

 

 Viceordförande:                             Hawbir Kamaran

 

 Kassör:                                         Pakhshan Mustafa

 

 Ledamöter:                                    Fadya Majid

           Fahmi Sabir 

           Sozana Amin,

           Golala Saed

              

 Ersättare:                                      Avin Salam 

                                                       Jamila Sabir

 

Valberedning:                                  Najat Amin

           Ibrahim Koji 

           Abdulla Mahmud

           

                      Revisor:                                         Nina Kader

           Awing Taha