Styrelse

Styrelsen utses av årsmötet. För verksamhetsåret 2018 har följande styrelse utsetts:

  • Ordförande Sozana Amin
  • Sekreterare Hawbir Kamaran
  • Ledamöter Fahmi Sabir, Bahra Majid, Nazanen Habeeb
  • Suppleanter Najat Amin, Golala Saeed, Nina Kadir