Gör praktik

Ett bra sätt att få inblick i vår verksamhet samt öka dina förutsättningar att arbeta för jämställdhet, våldsprevention, antidiskriminering, migrationsfrågor, demokrati och mänskliga rättigheter är att praktisera hos oss.

Vi tar emot yrkesverksamma och studerande från socialtjänst, rättsväsendet, hälso- och sjukvård, Migrationsverket, polis, högskola/skola/förskola/folkhögskola, Arbetsförmedlingen med flera.

Vi tar också emot – genom avtal med Arbetsförmedlingen – personer med migrant/flykting bakgrund som behöver förbättra sina förutsättningar inom arbetsmarknaden.

Intresserad? Ta kontakt med oss! Vi skräddarsyr en praktik som passar för dig.

Kontaktperson: Halala Rafi/ verksamhetsledare.
Kontaktuppgifter: nina.ikkr@hotmail.com