Pornland – hur porr kapade vår sexualitet!

41

”Pornland – how porn hijacked our sexuality”

Sociologiprofessorn Gail Dines bok om porr och porrindustrin, som har publicerats för sju år sedan.

Det som skrämde henne, är att när Porren utvecklas desto kvinnoförnedring och våld ökas och blir det mer öppet.
Det är oroande att genomsnittsåldern för en pojke när i första gången kommer i kontakt med porrproduktion är 11,5 år, så tänk hur kan det påverka deras sexualliv framöver. Därför Gail Dines efter lång period forskning om porr tagit fram världens första föräldraprogram för att prata med barn och unga om porr.

Gail Dines medverkat i Unizons vecka fritt från våld i programmet ”Höstens viktigaste föräldramöte” tillsammans med flera andra psykologer, kriminologer den 4/10/ 2018.

Diskussionspunkter:

. Porrindustri
. Hur socialmedia och Onlines porr påverkar fenomenet
. Dess risk för barnensskador
. Porrmissbruk även inom barn, dess negativa påverkan på individen och samhället.
. Dess påverkan av ökandet av våld
. Ökandet av Onlines trafficking

Stort tack till Unizon för detta underbara och lärorika program
IKKR- Kvinnojouren Nina

print