Organisationens historia

IKKR har jobbat i Sverige i nästan 25 år med opinionsbildning, direkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn och våldsförebyggande insatser bland familjer med flykting/migrationserfarenhet. IKKR bildades i Stockholm 1994 av fem kvinnor som varit aktiva för jämställdhet – och särskilt mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld – samt mot etnisk diskriminering, i ursprungslandet Irak.

Inom ramen för IKKRs verksamhet bildades Kvinnojouren NINA 2007samt NINA-stöd och rådgivningscenter för familjer och ungdomar 2010.

IKKR har också under åren anordnat utbildningar och erbjudit kompetensstöd till socialtjänst, polis, hälso-och sjukvård, Migrationsverket, familjebehandlare och pedagoger samt ideella organisationer. För mer information klicka här (länk till ”arkiv”)

2018 ändrade organisationen sitt namn från Irakisk Kommitté för Kvinnors Rättigheter till Internationell Kommitté för Kvinnors Rättigheter.