Organisationens historia

IKKR har jobbat i Sverige i nästan 25 år med opinionsbildning, direkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn och våldsförebyggande insatser bland familjer med flykting/migrationserfarenhet. IKKR bildades i Stockholm 1994 av fem kvinnor som varit aktiva för jämställdhet – och särskilt mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld – samt mot etnisk diskriminering, i ursprungslandet Irak.

Inom ramen för IKKRs verksamhet bildades Kvinnojouren NINA 2007samt NINA-stöd och rådgivningscenter för familjer och ungdomar 2010.

IKKR har också under åren anordnat utbildningar och erbjudit kompetensstöd till socialtjänst, polis, hälso-och sjukvård, Migrationsverket, familjebehandlare och pedagoger samt ideella organisationer. För mer information klicka här.