Nadia Murad I Riksdagen

6

Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn inbjuder härmed till seminarium på tema: ”Terrorn mot kvinnorna”.

Plats Mittpoolen, (ingång Riksplan)
Tid: Onsdagen den 9.e mars kl: 13-15.30

De frågor som vi ska lyfta upp är:

• Vad gör vi i Sverige konkret för att stödja utsatta grupper? Hur ?

• FN:s resolutioner som tex 1325 har skyddat kvinnor?

• Vad vi kan göra för att förebygga kriget mot kvinnor?

Huvudtalare: Nadia Murad

Nadia Murad var en av de över 5000 Eazidiska kvinnor som tillfångatogs av Islamiska Staten/Daesh i staden Shingal i augusti 2014. I december 2015 talade Nadia Murad vid FN:s säkerhetsråd. Det är inte bara hennes berättelse, hon är ett språkrör för alla de tusentals kvinnor som lever under de förhållandne hon beskriver idag i Syrien, Irak, Somalia och Nigeria för att bara nämna några platser.

I panelen 
• Amineh Kakabaveh: Ordförande Varken Hora eller Kuvad.
• Halala Rafi: ordförande i IKKR- kvinnojouren Nina.
• Gulan Avci: Ordförande Liberala kvinnor.
• Carina Olsson: Ordförande S-kvinnor.
• Clara Berglund: Generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.
• Annika Schabbauer: Operation 1325.
• Tina Haj syrisk: Aktivist från kvinnonätverket.
• Representant från Internationella kvinnor för fred: Monica Green, Ordförande för UN women Nationell kommitté Sverige.
• UD، Utrikesdepartementet är inbjudna att delta i panelsamtalet.

Samtalsledare: Tara Twana, Humanisterna och Désirée Pethrus (KD)
Avslutning: Lisbeth Sunden Andersson (M)

Anmäl dig: amineh.kakabaveh@riksdagen.se

Välkomna hälsar Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn i samarbete med Varken Hora eller Kuvad, Sveriges Kvinnolobby, Liberala Kvinnor, S- Kvinnor och IKKR – Kvinnojouren Nina, IKKF – Internationella kvinnor för fred, Operation 13:25, M-kvinnor, Humanisterna, UN Women

print