LYCKAT SEMINARIUM FÖR YRKESVERKSAMMA I JÄRFÄLLA

70

Den 11 april bjöd Järfälla kommun in IKKR/Kvinnojouren NINA att medverka i ett lunchseminarium för ca 35 anställda i kommunen samt inom polis och hälso-och sjukvård i Järfälla. Övrig medverkande var organisationen 1000-möjligheter.

Halala Rafi presenterade IKKR:s verksamhet och visade en kort version av filmen ”Bakom stängda dörrar”. Därefter tog hon upp två konkreta exempel på hur IKKR arbetar för att hjälpa hedersvåldsutsatta kvinnor genom insatser både i Sverige och i deras ursprungsland.

Frågor och samtal uppstod kring situationen för kvinnor i migration utsatta för mäns våld och hedersrelaterat våld. Frågorna besvarades av Halala Rafi och advokaten Rebecka Lagh som bistår IKKR med juridisk rådgivning i det löpande arbetet. Deltagarna i seminariet uttryckte därefter önskemål om närmare samverkan med IKKR.

Mikis Kanakaris, från organisationen 1000-möjligheter presenterade en ny resurs som denna organisation har utvecklat för att ge stöd till unga utsatta för könsrelaterat våld i sina kärleksrelationer. 

IKKR vill framföra ett varmt tack till Rita Grünbaum, samordnare mot våld i nära relationer i Järfälla kommun, som arrangerade seminariet.