Kvinnojourens statistik – 2017

71

NINA-mottagningen tar emot våldsutsatta kvinnor och barn speciellt hedersrelaterade från Järfälla och helalandet, och erbjuder de stödsamtal och rådgivning och medlar skyddat boende. Möte på plats samt telefonkontakter, facebook och e-mail samt hjälp med att kontakta myndigheter. Jouren har tagit i mot 105 vuxna och barn under 2017.

Statistik 2017

Mottagning av våldsutsatta kvinnor och barn   105
Samtal/ Rådgivning via personligt besök.   
Kvinnor 49
Män 3
Transpersoner 2
Samtal/ Rådgivning per telefon.                  
Kvinnor 20
Män 7
Transpersoner 2
Samtal/ Rådgivning via e-post /chatt.         
Kvinnor 12
Män 4
Transpersoner 6
Telefonjouren mottagna samtal 1500
Mottagningen har hjälpt till med myndighetskontakter 70
Tolkning på främmande språkantal 6


Följande typ av problem/utsatthet var aktuella bland de personer som sökte kontakt:

  1. Kvinnor som har flyttat till Sverige i anknytning till en man: Utsatta för våld, hedersrelaterat våld skilsmässa innan att 2 års tillfälligt uppehållstillstånd passeras.
  2. Kvinnor med utländsk bakgrund som har bott i Sverige i många år: Utsatta för psykiskt och fysiskt våld, vårdnads problem, bodelnings problem.
  3. Unga tjejer och pojkar som har hamna mellan familjens traditioner/hedersnormer och samhällsnormer.
  4. Funktionshindrade kvinnor som har uttrats för våld.
  5. Kvinnor i hemlandet som utsatts för hedersrelaterat våld, våldtäkt och trakasserier, som behövde rådgivning och att vi knyter kontakten med en organisation i hemlandet som vi har samarbete med.
  6. Män som utsatta kvinnor anhöriga, pojkar som tvingas att gifta sig med flickan som familjen väljer, män som själva söker rådgivning för sina problem med fru eller döttrar.
  7. Transpersoner som utsatts för våld.

Internationellt arbete och samarbete

IKKR-Nina har ett mångårigt samarbete med organisationer i Irakiska Kurdistan.
Vi arbetar för att hjälpa kvinnor och ungdomar på plats i samarbete med organisationer i hemlandet.
Vi arbetar med att stödja kvinnor och flickor som med tvång har skickats tillbaka till hemlandet, antingen för att maken tvingar kvinnorna att resa eller att flickor skickas dit för att giftas bort mot sin egen vilja.
Genom samarbete med lokala organisationer och kontakter med UD, svenska konsulat i Irak samt Migrationsverket kan IKKR medverka till att flickor och kvinnor kan återvända till Sverige.

 

 

print