Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

157

Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren Nina emot kvinnor, unga tjejer och pojkar samt deras familjer, speciellt personer med invandrarbakgrund som är främst från mellanöstern.

Kvinnojouren Nina tar emot kvinnor från hela landet, men framförallt från Järfälla där IKKR har sina lokaler. Jouren samarbetar också med kvinnoorganisationer i mellanöstern för att hjälpa flickor och kvinnor som tvingas tillbaka till sitt hemland för att giftas bort, genomgå könsstympning eller dylikt mot sin vilja.

Årligen vänder sig i genomsnitt 130-150 fall till oss. Jouren erbjuder stödsamtal, rådgivning, rättshjälp, förmedling till andra kvinnojourer samt myndigheter, skyddat boende och stöd via sociala medier. Ett ärende kan vara allt från ett samtal upp till 5 års insatser.

Den här statistiken inkluderar våra jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012. Trots motgångar och svårigheter har kvinnojouren Nina lyckats lösa ett flertal jourfall.

Klicka här för att se vår statistik!

print