Kvinnojouren Nina

HEDERSRELATERAT VÅLD
Vår förståelse av hedersrelaterat våld

Det finns uppfattningar hos både individer och grupper i  olika delar av världen om att hedersvåld skulle vara rätt enligt islam.
Sådana uppfattningar finns och tillämpas till exempel i områden där företrädare för religiösa fundamentalistiska särintressen har stort inflytande över politik och lagstiftning. De finns också bland individer och grupper i västvärlden, till exempel bland personer som behöver en enkelspårig förklaring till kvinnoförtrycket och våldet.
Faktum är att hedersvåld har sina rötter i förislamisk kultur, men även andra religiösa ideologier kan verka förstärkande och samspela med hedersstrukturer. Religion används ofta av grupper och enskilda för att legitimera och upprätthålla en mer än 2000-årig tradition av kvinnoförtryck.

Vi som jobbar inom kvinnojouren Nina har lång erfarenhet av och särskild expertis kring arbete mot hedersrelaterat våld på individ, familj och gruppnivå både i Europa och Mellanöstern.

Hör gärna av dig!
0707178577

Kontakta oss om du har allvarliga problem hemma och behöver:
Hjälp att bedöma din situation,
se vad du kan göra, information,
advokatrådgivning,
hjälp att kontakta myndigheter,
hjälp att få skyddat boende,
hjälp att skydda dina barn, etc.

Vi talar arabiska, Sorani, Kormanji, persiska, Dari, turkiska, svenska och engelska

FÖR MÄN
I vår arbetsgrupp ingår också 1-2 män som kan samtala med män. Kontakta oss om du behöver råd och hjälp med familjeproblem eller om du förtrycker din fru, dotter, eller syster och vill ha hjälp att ändra dig.

Vi främjar och bistår myndigheters och frivilligas arbete med frågan genom konsultation, medling, utbildning, förmedling av kontakter, med mera.

Daglig mottagning