Kvinnojouren NINA

Kvinnojouren NINA erbjuder stödsamtal och rådgivning på svenska, arabiska, kurdiska (sorani, kurmanji), persiska, dari, turkiska och engelska till våldsutsatta kvinnor och ungdomar. Detta sker genom personliga möten samt via telefon, e-post och chatt.

Vår telefonjour tar emot samtal 7 dagar i veckan mellan kl 10.00 och kl 22.00. Chattjouren är öppen 2 kvällar i veckan. Frågor om stöd och hjälp via e-post tar vi hand om löpande senast 24 timmar efter det att meddelandet inkommit till vår inbox.

En viktig del i verksamheten är stöd och hjälp att kontakta myndigheter (Polis, Socialtjänst, Migrationsverket, Hälso-och sjukvård, Domstolsverket, med flera) samt bistå berörda myndigheter med vår expertis vid deras hantering av enskilda ärenden.

En socialarbetare med familjeterapeutisk kompetens erbjuder stöd både individuellt och i grupp.

Alla medarbetare i jouren är två eller tre-språkiga och de flesta har egen erfarenhet av migration.

Vi kontaktas också av utsatta kvinnor och unga som bor eller befinner sig tillfälligt i andra länder och genom våra kontakter underlättar vi att de får hjälp på plats.

I de fall det är aktuellt hjälper vi dom att komma i kontakt med svenska myndigheter och ställer våra resurser och kompetens till förfogande för myndigheternas arbete.