ژمارە تەلەفۆنی پێویست

325

پۆلیس:   14 114
هێڵی کراوە بۆ ژنان لە شارەوانی یارفەلە:   327 580-08
هێڵی کراوەی گشتی:   505050-020
نەخۆشخانەی یاکوبسبێری:   00 323 587-08
بەشی فریاکەوتن بۆ ژنانی دەستدرێژی لێکراو،  نەخۆشخانەی سوێدەر:   70 46 616-08
حاڵەتی فریاکەوتن بۆ ئۆتۆمۆبیلی فریاکەوتن (ئیسعاف) یان پۆلیس:    112

لینکی گرنگ:
Unizon 
یەکێتی شەڵتەرەکانی سوید : www.kvinnojour.com
هێڵی کراوە بۆ ژنان: www.kvinnofridslinjen.se

*   *   *

Polis: 114 14
Kvinnofridsmottagningen i Järfälla: 08-580 327
Kvinnofrids linjen: 020-505050
Jakobsbergs sjukhus: 08-587 323 00
Akutmottagning för våldtagna kvinnor, Södersjukhuset: 08-616 46 70
Akuta fall för ambulans eller polis: 112

Viktiga länkar:
UNIZON: www.kvinnojour.com
Kvinnofridslinjen: www.kvinnofridslinjen.se

 

print