Kompetensstöd

för konsultation/handledning/vägledning i enskilda ärenden ring 073- 90 841 90 eller mejla till info@ikkr.org.