Järvaveckan!

130

Vi på IKKR – Kvinnojouren Nina närvarade under järvaveckan och tog emot besökare för samtal, fika, frågestund om vår verksamhet, etablering av kontakter m.fl.

Järvaveckan har hållits i Stockholm under de senaste två åren och syftar till att samla olika verksamheter, organisationer, företag och politiska partier under den veckan för bredare nätverk och utbyte av frågor och erfarenhet.

Vi var glada att få så många besökare till vårt tält, däribland folk som hade frågor om verksamheten, de som var i behov av att komma i kontakt med oss, andra som ville etablera kontakt mellan oss och andra organisationer, samt andra som helt enkelt ville visa sin stöduppskattning för vårt jobb.

Vi deltog även i ett panelsamtal, arrangerad av humanisterna, som belyste frågor om religiösa skolor i Sverige.

Vi tackar alla som varit med och bidragit till att vi har kunnat delta i Järvaveckan. Ett särskilt tack till:
Najat, Suad, Tara, Nazanin, Sirwan, Stefan och Halala!

Vi fortsätter!

2018-06-26

print