IKKR

“Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter”
(tidigare namn: Irakisk Kommitté för Kvinnors Rättigheter)

IKKR är en ideell, feministisk, politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som arbetar för att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor, både på individuell och strukturell nivå, samt erbjuda hjälp och stöd till kvinnor och flickor utsatta för våld och diskriminering.

Våra arbetsspråk är: svenska, engelska, Sydkurdiska sorani, Nordkurdiska kurmandji, arabiska, persiska, dari, peshto.

Föreningens syfte är att medverka till att bygga upp, värna om och utveckla demokratiska och jämställda samhällen där kvinnor och flickor åtnjuter fullständiga mänskliga rättigheter. Inom ramen för det arbetar IKKR särskilt för att belysa, uppmärksamma och stödja migrantkvinnors situation såväl vad gäller utsatthet för våld som möjligheter att föra sin egen talan, integrera sig i samhället och ha ett gott och självständigt liv. Ett syfte är också att främja dialogen och ömsesidig förståelse mellan migrantkvinnor och infödda kvinnor och mellan kvinnor av olika identiteter och tillhörigheter.

IKKR har varit verksam i Sverige sedan 90-talet. Sommar 2018 ändrades namnet från Irakiskt Kommitté för Kvinnors Rättigheter till Internationella Kommitté för Kvinnors Rättigheter.

Alla personer som respekterar IKKR:s stadgar är välkomna.