IKKR

“Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter”

IKKR är en ideell, feministisk, politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som arbetar för att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor, både på individuell och strukturell nivå, samt erbjuda hjälp och stöd till kvinnor och flickor utsatta för våld och diskriminering.

Våra arbetsspråk är:

  • svenska
  • engelska
  • Sydkurdiska sorani
  • Nordkurdiska kurmandj
  • persiska
  • dari
  • peshto
  • arabiska.

Alla personer som respekterar IKKR:s stadgar är välkomna.