IKKR – Kvinnojourens Ninas deltagande på Almedalsveckan på Gotland!

91

Mini Bio
1-7/07/2017

”Våga se, våga lyssna, våga agera!”

Under Almedalsveckan, som pågick 1- 7:e juli, anordnades en mini bio av Trots kvinnojour på Gotland i samarbete med IKKR – Kvinnojouren Nina, under rubriken ”Våga se, våga lyssna, våga agera”.

Denna mini bio var placerad på en av Visbys centrala gator.
I mini bion kunde tre korta filmer spelas upp och ses, under hela veckan. En av dessa kortfilmer var ”Gör inte så med min syster”.

Denna aktivitet fångade enkelt uppmärksamheten hos många förbipasserande, som stannade och gick in för att titta på kortfilmerna. Därför uppskattades mini bion högt och hade dagligen många besökare.

Gör inte så med min syster!

Filmfestival under Almedalsveckan, 2017. I samarbete med: IKKR – kvinnojouren Nina, Trots kvinnojour, Folkets bio, Se Barnen, Stop Film.
IKKR – Kvinnojouren Nina deltog i filmfestivalen med filmen ”Gör inte så med min syster”. Filmfestivalen pågick under en hel dag på Folkets bio i Visby.

Denna film handlar om en vanligt förekommande problematik i samhället, som många av första och andra generationens invandrarungdomar kan känna igen, eller till och med känna igen sig i.

Filmen handlar om hur mannen i familjen berövar invandrarungdomar, speciellt flickor, deras rättigheter och frihet.
Det kan handla om olika val i livet, såsom valet av kärlekspartner, rätten att kunna gå ut på fritid eller användning av tekniska prylar.

Denna film visarlägger fram orsak och konsekvensen av att inte nå olika hjälp från myndigheter, problematik i familjeförhållanden samt press från olika håll i samhället som kan få förödande resultat.

Denna film kan finns tillgänglig att hyras och ses av olika myndigheter, organisationer och företag, i utbildningssyfte.

Genom denna film kan du synliggöra problematiken och utveckla kampen att bekämpa och förebygga den. Därför visades stor uppskattning från publikens sida för filmen, som lämnade starka intryck hos många.

Denna film som är producerad i Sverige och Norge, är sponsrat av Kvinnojouren Nina.

Regi av Peshawa Halabjaiy, Sarkaw Gorani
Filmad av Hersh Lawzhay
I roller: Shene Aziz, Mariwan Kamal, Shada Omer
Redigering och musik: Sahand Shamal

Hör av er om ni önskar hyra filmen:
nina.ikkr@hotmail.com
00 46 73 908 41 90

IKKR- Kvinnojouren Nina
2017-07-13

print