IKKR – Kvinnojouren Ninas deltagande i två dagars erfarenhetsutbyte om förebyggande arbete mot våld och arbete med förövare!

52

IKKR – Kvinnojouren Nina tillsammans med ett 70-tal andra representanter deltog i två dagars erfarenhetsutbyte, arrangerad av UNIZON, ANNA samt MÄN för jämställdhet, 17-18 juni 2017, i Vårdinge folkhögskola.

Medlemmar och representanter från olika jourer, organisationer, och länder närvarade, däribland ifrån Sverige, Tjetjenien, Vit Ryssland, Ryssland och Österrike. Ämnet för dessa dagar var erfarenhetsutbyte kring våldsprevention och arbete med förövare.

Förutom gemensamma samlingar kunde deltagarna välja mellan tre parallella workshop, vilka handlade om preventivt arbete med ungdomar, fäder, samt arbete med förövare som sekundär prevention.

Det preventiva arbetet med ungdomar handlade om online chat med utsatta, machofabriken samt om teori, analys och praktik av arbetsmetoder för prevention av hedersrelaterade våld.

Det preventiva arbetet med fäder handlade om att engagera lågmotiverade fäder i barnuppfostran, hjälpa fäder som genomgår vårdnadstvist samt problem, lösningar, strategier och långsiktighet i arbetet.

Slutligen, arbetet med sekundär prevention handlade bl.a. om riktlinjer för arbetsmetoder, standardiserade arbete med förövare, samt rådgivningssessioner med förövare.

Diskussionerna berikades av aktivt deltagande, där olika bakgrund, perspektiv och erfarenheter av det praktiska arbetet togs upp av representanterna.
Gemensamt kom vi fram till att oavsett avståndet man har till motparten, är det viktigt att ha samarbete med dem under svåra situationer.

IKKR- Kvinnojouren Nina
2017-06-22

print