IKKR-kvinnojouren Nina och Trots kvinnojour på Gotland, i möte med politisk sakkunnig från jämställdhetsdepartementet!

107

Tidigare i år skickades ett brev av IKKR-kvinnojouren Nina, Trots kvinnojour på Gotland, samt advokaten Rebecca Lagh, till jämställdhetsministern angående förslag på utveckling av kvinnojoursverksamheter.
Därför arrangerades detta möte för att diskutera de förslag som hade lagt fram till Jämställdhetsministern.

Berit Järnberg, politiskt sakkunnig från jämställdhetsdepartementet, närvarade i mötet med Halala Rafi, verksamhetsledaren för IKKR-kvinnojouren Nina, Li Grebäck, verksamhetsledare för Trots kvinnojour på Gotland, samt advokaten Rebecca Lagh.

Förslagen i brevet diskuterades och uppskattades vara användbar och bra för utvecklingen av kvinnojoursverksamheterna.

Förslagen bestod av två viktiga punkter som negativt påverkat och hindrat utvecklingen av kvinnojoursverksamheter.

Detta i sin tur påverkar dels hur våldsutsatta blir bemötta allmänt sett och vilken hjälp de kan få, dels påverkas det politiska arbetet för jämställdhet och försenar utvecklingen detta arbete.

I slutet av mötet kom vi överens om att dessa förslag och mötesanteckningar skall skickas vidare till jämställdhetsministern, Åsa Regner, för vidare diskussioner och handläggning.

Vi kommer att fortsätta kontakten och följer upp ärendet i syfte att bidra till utveckling av kvinnojoursverksamheterna och arbetet för jämställdhet.

IKKR-kvinnojouren Nina
2017-11-16

print