I november 2020 genomförde IKKR sex halv-digitala två-språkiga seminarier i Irakiska Kurdistan om mäns våld mot kvinnor för ca 50 personer från ideella organisationer, yrkesgrupper och myndigheter, i samverkan med lokala aktorer samt organisationer och experter i Sverige.

Seminarierna var kulmen i det mobiliseringsarbete som initierades 2019 av IKKR:s verksamhetsledare Halala Rafi. Under 2020 var hon flera månader i Erbil och Sulaymaniyah och höll i över 40 ”coronasäkra” informations- och arbetsmöten med myndigheter, kulturarbetare, yrkesgrupper, ungdomsgrupper, aktivister och nyckelpersoner.

Så här sade en av de unga som involverades i processen: ” It has being a so positive experience to formulate something all togheter, so diferent all we have experienced before when we have usually got something presented that was planned and already decided by others.” En tjej sade “This experience helpt us to realize what real democracy means, when it works.”

Projektets syfte uppnåddes och slutrapporten är inlämnad till Svenska Institutet som finansierade satsningen. Det finns nu i Erbil en rådgivningsgrupp bestående av representanter för PAO (den största civilsamhälles organisation i Irakiska Kurdistan), tre olika Departement (Utbildning, Kultur och Sociala frågor), Rättsväsendet, samt dokumentärfilmare, media och ungdomssamordnare. Gruppen formulerade tillsammans en arbetsplan och har åtagit sig att stödja ett femtontal engagerade unga tjejer och killar som är beredda att börja producera egna dokumentärfilm för att väcka dialog och insikt bland de unga i Irakiska Kurdistan om förtryck mot kvinnor och konsekvenserna av våldsam maskulinitet.