Besök hos Barbro Sjöqvist och Rebecca Laghs

12

Advokatbyrån Barbro Sjöqvist och Rebecca Laghs AB har under många år varit stöd för IKKR – Kvinnojouren NINA arbete mot våld i nära relationer.

Ni är inte bara advokater och jurister utan också underbara, medmänskliga krafter som brinner för mänskliga och kvinnors rättigheter. Ert arbete och insats räddar många kvinnor som utsatts för våld och hedersrelaterat våld.

Vi är glada att ha er kraft, kunskapen och förmåga i vår sida.


Li från TROTS kvinnojour och Halala från IKKR- NINA kvinnojour hos Barbro Sjöqvist och Rebecca Laghs.

print