IKKR- Kvinnojouren Nina på UNIZONs kongress

Den 13,14 april höll UNIZON Kvinnojourernas paraplyorganisation sin årliga kongress med representanter från kvinno- och tjejjourer från hela landet samt övriga UNIZON:s medlemmar. För kvinnojours rörelse var det viktig att kongressen antog...

MIGRANTKVINNORS LIV OCH ÖVERLEVNADSSTRATEGIER

På kvällen den 2 mars höll IKKR en workshop om migrantkvinnors liv och överlevnadsstrategier. I inbjudan på hemsidan och affischer på offentliga platser stod:  ”Det är kvinnors erfarenheter vi ska prata om....

LYCKAT SEMINARIUM FÖR YRKESVERKSAMMA I JÄRFÄLLA

Den 11 april bjöd Järfälla kommun in IKKR/Kvinnojouren NINA att medverka i ett lunchseminarium för ca 35 anställda i kommunen samt inom polis och hälso-och sjukvård i Järfälla. Övrig medverkande var organisationen 1000-möjligheter.

Kvinnojourernas framtid diskuteras med minister

IKKR deltog den 15 maj i UNIZON:s temadag om kvinnojourernas framtid med medverkan bland andra av ministern Ardalan Shekarabi. Han framförde att regeringen är emot att kommunerna upphandlar skydd-och stödinsatser för våldsutsatta kvinnor och barn....

WORKSHOP, “VEM TAR HAND OM VEM?” PÅ NINA TRÄFFPUNKT

IKKR anordnar en workshop om relationer för vuxna, unga och barn den 8:e Juni kl 16:00 - 17:30. Workshopen vänder sig till alla medlemmar samt allmänheten. Därefter har IKKR fixat en grillfest med trevliga...