Finansiering

Verksamheten finansieras med medlemsavgifter, donationer, organisations/föreningsbidrag samt projektbidrag från myndigheter.

Medlemsavgift kan betalas via Swish.
Swishnr: 1232189744


Bidra med en gåva!

Swish: 1236691141
PG nummer: 4049955-0