Ezdi kvinnor – berättelser och motstånd!

63

Under lördagen, den 19e maj 2018, anordnade IKKR – Kvinnojouren Nina aktiviteter som bestod av olika delar. Dagen inleddes med ett seminarium för Bahar Munzir, ordförande för People’s Development Organization (PDO), vilken verkar internationellt däribland även i Norra Irak, både för kvinnors rättigheter men också allmänt mot samhället. Därefter hade vi med oss sångerskan Laura Arif i ett fantastiskt kulturprogram.

Temat för seminariet var hur PDO jobbat för och med Ezdi kvinnor, vilka har återvänt och räddats ifrån IS. Bahar visade dokumentärfilmer, slideshows och olika statistik. Dessa omfattade bl.a. antal fall, både enskilda kvinnor och familjer, som organisationen jobbat med, samt organisationens erbjudande av olika stöd och hjälp såsom psykosocialt stöd och olika aktiviteter i syfte att engagera kvinnorna/familjerna för att uppnå ett bättre mående och för att sysselsätta dem på fritiden.

Ezdi kvinnornas svårigheter och behov, var en viktig del av diskussionerna, såsom när de blir gravida och föder barn under tiden de är bortförda av IS, hur kvinnornas familjer bemöter detta, och kvinnornas svårigheter att träffa eller överhuvudtaget kunna få kontakt igen med sina barn, vilka är omhändertagna av IS eller irakiska staten. Svårigheten att jobba med dessa återvändande Ezdi kvinnors familjer, deras acceptans av situationen och åter välkomnande av sina döttrar i familjen igen är oerhört och organisationen jobbar hårt med detta. Exempelvis har de lyckats att öppet, under vissa aktiviteter och bland befolkningen på lägren, börja prata om sexuellt våld och dess konsekvenser, vilket dessa Kvinnorna varit med om och fortfarande lider av.
Frågestund och diskussioner om svårigheter i deras arbete, olika metoder de använder sig av, samt olika resultat som de uppnått, var en intressant punkt.

Kulturprogram:

Artisten Laura Arif med sin sköna och vackra röst som fångade deltagarnas intresse och uppmärksamhet, därefter alla tillsammans skapade glädje och gemenskap.
Vi tackar alla som kom och berikade denna dag, delade med sig av sina kloka ord och tankar kring ämnet. Ett speciellt tack till: Awing, Suad, Tara, Nian, Midia, Pakhshan, Awat, Gwli, Hawbir, Dilsoz, Stefan och Halala för era insatser inför och under denna dag. Tack också till Bayar för att ha designat affischen och till Komala TV som spelade in våra aktiviteter.

Vi fortsätter!

IKKR – Kvinnojouren Nina
2018-05-23

print