Egen produktion

Filmer

Vi producerar korta, tvåspråkiga dokumentärfilmer att användas dels för att väcka insikt om vissa frågor hos allmänheten, dels som underlag i utbildningar.

Huvudtemat är våld mot kvinnor, migration, jämställdhet, mänskliga rättigheter samt civila, lagstadgade rättigheter och demokrati. Filmerna kan ni titta från vår webbplats (länk till arkiv). I vissa fall har vi utformat också ett litet studiematerial som stöd för den person som vill visa filmerna för egna grupper.

Merparten av filmerna bygger på reella berättelser/vittnesmål. Medverkande är personer som själva har velat dela med sig av sina upplevelser. Några våldsutsatta kvinnor har berättat att de vågade söka hjälp och kontakta oss efter det att de sett någon av våra filmer på webben.

Vid utarbetande av ett manus och planeringen av en filminspelning går vi noga igenom säkerhets- och integritetsaspekter med de medverkande. Vi publicerar aldrig något utan de medverkandes godkännande.

Artiklar

Ibland skriver vi artiklar kring aktuella frågor. De lägger vi alltid på vår webbplats. Där lägger vi också relevanta, publicerade artiklar skrivna av personer utanför IKKR, som vi tycker är bra (länk till arkiv).

Utställningar

Bildkonstnärer med bakgrund i Kurdistan får möjlighet att ställa ut sina alster på Nina Familjecenters lokal. När det så sker arrangerar vi vernisage och bjuder hela familjer, samverkanspartners samt våra olika nätverk. Det ger upphov till många väsentliga samtal

kring identitet, migration, integration, samhällsutveckling, konst, m.m. Det ger också upphov till många nya bekantskaper (länk till arkiv).