Artiklar

Barn som bevittnar våld i nära relationer

Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ägt rum kan...

Kommuner rankas

Kvinnofridsbarometern 2015: Unizon har för första gången undersökt kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Frågorna omfattar rutiner...

Flyktingtragedi på Medelhavet

Drygt 900 personer befaras ha omkommit i en ny flyktingtragedi som beskrivs som den värsta hittills på Medelhavet. På kvällen uppgav italienska myndigheter att 28...

Hawlatis intervju med Halala Rafi angående kvinnors situation och ”Livgruppen”s mål och aktiviteter!

I början av denna månad meddelades i staden Silemani att 50 kvinnorätts-, civilrätts-, samt juridiska grupper med insyn i kvinnosaksfrågor skulle samlas under namnet Grupi...

Tänk dig att en pappa mördar sin dotter!

Halala Rafi Från arkivet 2002 Tänk dig att du skulle vilja döda ditt eget barn. Hur upplever du en sådan tankegång? Tänk på Fadimes pappa samt andra...

#8mars: Enade men olika

Maria-Pilar Reyes är feminist, människorättsaktivist med rötter i Latinamerika, aktiv i Feministas migrantes latinoamericanas och medlem i Womens international League for Peace and Freedom. #Metoo-kampanjen...

Stå upp för de sekulära krafterna i Mellanöstern!

De gamla stormakterna tassar i dag kring Mellanöstern som katten kring het gröt. Nu växer i stället kammen på Iran, Turkiet och Saudiarabien. De...

1325 ses fortfarande som en kvinnofråga

Under senare år har antalet FN resolutioner om kvinnors roll i fred och säkerhetsfrågor ökat drastiskt. En freds- och konfliktforskare menar att resolution 1325...

Hedersvåldet måste ses för vad det är!

För tusentals svenska ungdomar och kvinnor med rötter i andra länder är kärleken ofri och dödsbringade. Men myndighets-Sverige stödjer fortfarande inte till hundra procent...

Unicef: Allt fler barn utnyttjas som självmordsbombare

Barn tvingas allt oftare till självmordsdåd i Nigeria. Redan nu är antalet attacker fler än de var under hela 2014. Det är FN:s barnrättsorgan Unicef...

Mest läst