Home Kvinnojouren Statistik

Statistik

Kvinnojourens statistik – 2017

NINA-mottagningen tar emot våldsutsatta kvinnor och barn speciellt hedersrelaterade från Järfälla och helalandet, och erbjuder de stödsamtal och rådgivning och medlar skyddat boende. Möte på plats samt telefonkontakter, facebook och e-mail samt hjälp med...

Kvinnojouren NINA:s arbetssätt och erfarenheter

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterat våld tar kvinnojouren Nina emot kvinnor, unga tjejer och pojkar samt deras familjer, speciellt personer...