153 då – 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 - Kerstin Weigls och Kristina Edbloms granskning om kvinnomorden som...

“Hederskultur har inte med etnicteter att göra”

Intervju med Maria Hagberg Av Tishka Meresene "Man kan inte stämpla en hel grupp utan det är vissa grupper inom vissa samhällen som står för detta...

1325 ses fortfarande som en kvinnofråga

Under senare år har antalet FN resolutioner om kvinnors roll i fred och säkerhetsfrågor ökat drastiskt. En freds- och konfliktforskare menar att resolution 1325...

168 kvinnor dödades av sina män under 2000-talet

Nya siffror gällande antal dödade kvinnor. (Källa: Aftonbladet.)

Plattform för nätverket KMVH

Förslag till plattform för nätverk av frivilliga kvinnoorganisationer som arbetar främst med stöd till våldsutsatta kvinnor och flickor i Stockholms län.