Aktivitet

Hjälp och stöd till IS drabbade Ezdi Kvinnor och barn i flyktingförläggningar!

Hjälp och stöd till IS drabbade Ezdi Kvinnor och barn i flyktingförläggningar! IKKR- Kvinnojouren Nina har börjat med en kampanj för insamling av vardagligabehov (Kläder,...

Järvaveckan!

Vi på IKKR – Kvinnojouren Nina närvarade under järvaveckan och tog emot besökare för samtal, fika, frågestund om vår verksamhet, etablering av kontakter m.fl. Järvaveckan...

Vi är Utbildade i GDPR

Nu arbetar vi enligt GDPR den nya dataskyddsförordningen. Stort tack till Unizon för denna möjlighet. IKKR – Kvinnojouren Nina  

Utbildningen Sexuellt våld och sårbara grupper!

Tillsammans med ett 20-tal andra verksamheter deltog Tara Said från IKKR – Kvinnojouren Nina i Unizons utbildningshelg, 2-3:e juni, där fokus låg på sexuellt...

IKKR-kvinnojouren Nina och Trots kvinnojour på Gotland, i möte med politisk sakkunnig från jämställdhetsdepartementet!

Tidigare i år skickades ett brev av IKKR-kvinnojouren Nina, Trots kvinnojour på Gotland, samt advokaten Rebecca Lagh, till jämställdhetsministern angående förslag på utveckling av...

Unizon’s studiebesök till IKKR- Kvinnojouren NINA

Idag har IKKR – Kvinnojouren Nina haft ett långt möte med representanter från Unizon för rådfrågning och stöttning. Flera olika punkter togs upp, däribland...

Ezdi kvinnor – berättelser och motstånd!

Under lördagen, den 19e maj 2018, anordnade IKKR – Kvinnojouren Nina aktiviteter som bestod av olika delar. Dagen inleddes med ett seminarium för Bahar...

IKKR- Kvinnojouren Ninas deltagande tillsammans med 1 ...

30 Apr 2018 Halala Rafi och Suad Majeed från IKKR- Kvinnojouren Ninas deltagande tillsammans med 150 jours representanter i UNOZONs kongress 2018! Jourrörelsen är landets största...

Gratis juridisk rådgivning!

12 Apr 2018 Behöver du prata med en advokat? I samarbete mellan Kvinnojouren Nina och Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB erbjuder vi gratis juridisk...

IKKR-Kvinnojouren Nina på möte om strategier mot Hedersvåld!

21 Nov 2017 Halala Rafi och Suad Ali, från IKKR-kvinnojouren Nina, och i samarbete med tre andra föreningar bjöds in av UNIZON för att delta...

Mest läst