Home Svenska Aktivitet

Aktivitet

IKKR- Kvinnojouren Nina i Unizons Ledarskapskonferens!

Den 30:e November 2018 deltog IKKR i Unizon's ledarskapskonferens. En del av konferensens teman som leddes av professionella, sakkunniga och universitetslektorer. Placering på skyddat boende. ...

Besök hos Barbro Sjöqvist och Rebecca Laghs

Advokatbyrån Barbro Sjöqvist och Rebecca Laghs AB har under många år varit stöd för IKKR - Kvinnojouren NINA arbete mot våld i nära relationer. Ni...

Halala Rafi i Sveriges Radio.

Trots att nästan var sjätte ungdom lever i något slags hedersförtryck i landets tre storstäder, saknas det ändå en nationell lägesbild om det förebyggande...

Ljusmanifestation i mot våld i Järfälla!

IKKR-Kvinnojouren NINA och Järfälla Kvinnojour arrangerade i söndags en ljusmanifestation i samband med FN:s internationella dagen mot våld mot kvinnor. Vanliga kommuninvånare, kvinnor och män...

Ja till ett samhälle fritt från våld!

Var med oss på den Internationella Dagen mot Våld mot Kvinnor! Ja till ett samhälle fritt från våld! Kom och var med oss, tänd ett ljus...

Workshop – att prata porr med barn och unga!

av Liz Walker En av aktiviteterna som anordnades under Unizons vecka fritt från porr! den 4 oktober 2018 Dagens diskussionspunkter: - Den holistiska modellen av sexualitet: samhället och...

Järfälla kommunens utbildning om hedersrelaterat våld!

IKKR- Kvinnojouren Nina i Järfälla kommunens utbildning! I syfte att förbättra samarbete och samverkan med Järfälla kommuns olika enheter och personal, var Kvinnojouren Nina närvarande...

Barn på skyddat boende!

IKKR- Kvinnojouren Nina på Unizons endagsutbildning. Med anledning av att stärka barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Informations, workshops- och inspirationsdag om att stötta, stärka och...

Pornland – hur porr kapade vår sexualitet!

”Pornland – how porn hijacked our sexuality” Sociologiprofessorn Gail Dines bok om porr och porrindustrin, som har publicerats för sju år sedan. Det som skrämde henne,...

IKKR- Kvinnojouren Nina i länsstyrelseutbildningen!

lagstiftningen- våld i nära relationer, vad kan ingå i en utredning med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument – FREDA, av Linn M Hällen. Våld i nära...

Mest läst