Hem Opinionsbildning

Opinionsbildning

Svårt att vara hemma hela tiden?

Promenera med oss, IKKR- Kvinnojouren Nina och 4 andra kvinnor. Vi delar tankar, kunskap, tips och har roligt tillsammans.

Bra deltagande på IKKRs rundabordssamtal om våldsprevention

Inför FNs internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november, bjöd IKKR- Kvinnojouren Nina in politiker, nyckelpersoner och myndighetsrepresentanter mestadels från Järfälla kommun, samt representanter från det civila samhället, till ett rundabordssamtal kring våldsprevention.

Att träffa HBTQ vänner

RFSL arrangerade ett utbildningstillfälle för jourer och andra intresserade runt om i landet. Syftet var att ge rätt verktyg och kunskap för att bemöta HBTQ-personer som utsätts för sexuell våld.

Teaterföreställning sponsras av IKKR- kvinnojouren nina

Lördagen den 21 september arrangerade IKKR- Kvinnojouren Nina en teaterföreställning på Bio kaskaden i Blackeberg. Föreställningen ger oss chansen att träffa ett äkta par, som kanske är gifta eller älskat varandra.

IKKR- Kvinnojouren Nina i Almedalsveckan 2019

Filmvisning och panelprogram; information om IKKRs verksamhet; agerade mot våldet i TROTS kvinnojours program.

“#VILLDUSEMIG” ALMEDALSVECKAN 2019

IKKR- Kvinnojouren NINA kommer under rubriken ”VILL DU SE MIG” att delta i Almedalsveckan för att uppmärksamma om kvinnor, unga och barns våldsutsatthet tillsammans med våra samarbetspartners.

IKKR- Kvinnojouren Nina på UNIZONs kongress

Den 13,14 april höll UNIZON Kvinnojourernas paraplyorganisation sin årliga kongress med representanter från kvinno- och tjejjourer från hela landet samt övriga UNIZON:s medlemmar.

Kvinnojourernas framtid diskuteras med minister

IKKR deltog den 15 maj i UNIZON:s temadag om kvinnojourernas framtid med medverkan bland andra av ministern Ardalan Shekarabi.

Halala Rafi i Sveriges Radio.

Trots att nästan var sjätte ungdom lever i något slags hedersförtryck i landets tre storstäder, saknas det ändå en nationell lägesbild om det förebyggande arbetet i kommunerna. Samtalen till den nationella stödtelefonen för hedersförtryck...

Ljusmanifestation i mot våld i Järfälla!

IKKR-Kvinnojouren NINA och Järfälla Kvinnojour arrangerade i söndags en ljusmanifestation i samband med FN:s internationella dagen mot våld mot kvinnor. Vanliga kommuninvånare, kvinnor och män aktiva mot våld mot kvinnor samt flertalet politiker samlades under...