Barn på skyddat boende

IKKR/kvinnojouren Nina var med på en utbildnings-och inspirationsdag om barn på skyddat boende som ordnades av UNIZON. Syftet var att stärka barnrättsperspektivet och jourverksamheternas förmåga att skydda, uppmärksamma och värna om behoven hos barn som...

IKKR på Järvaveckan!

Lördag var dagen med flest besökare under hela Järvaveckan. Och dagen då IKKR presenterade sin verksamhet i UNIZON:s tält som var placerad ganska centralt i området. Många förbipasserande stannade upp, tog med sig våra tryckta...

Utbildningen Sexuellt våld och sårbara grupper!

Tillsammans med ett 20-tal andra verksamheter deltog Tara Said från IKKR – Kvinnojouren Nina i Unizons utbildningshelg, 2-3:e juni, där fokus låg på sexuellt våld och sårbara grupper. Första dagen började med en föreläsning av...

Möte med Jämställdhetssakkunnig på regeringskansliet

I september 2017 skickades ett brev av IKKR-kvinnojouren Nina, Trots kvinnojour på Gotland, samt advokaten Rebecca Lagh, till jämställdhetsministern angående förslag på utveckling av kvinnojoursverksamheter. Därför arrangerades detta möte för att diskutera de förslag som...

IKKR-Kvinnojouren Nina på möte om strategier mot Hedersvåld!

21 Nov 2017 Halala Rafi och Suad Ali, från IKKR-kvinnojouren Nina, och i samarbete med tre andra föreningar bjöds in av UNIZON för att delta i ett möte i syfte att diskutera och ge förslag...

Föreläsning för Arbetsförmedlingen

20 Nov 2017 Halala Rafi, verksamhetsledare för IKKR-kvinnojouren Nina föreläste för personal på arbetsförmedlingen, tisdagen den 14:e november, 2017. Halala tog upp, bland annat, myndigheternas bemötande av våldsutsatta personer i dagsläget, samt myndigheternas ansvar i detta...

IKKR på internationell träff kring våldsprevention

Medlemmar och representanter från olika kvinnojourer och idéburna organisationer från Sverige, Tjetjenien, Vit Ryssland, Ryssland och Österrike samlades den 17-18 juni 2017 på Vårdinge folkhögskola för att utbyta erfarenheter kring våldsprevention och arbete med...

IKKR- Kvinnojouren Ninas möte med väglednings centrum i Järfälla kommun!

IKKR- Nina mottagningens möte med väglednings centrum i Järfälla kommun! Syftet med möten var samarbete mellan kommunen och IKKR - Nina mottagningen, när det gäller ungdomarnas integrations process i samhället, speciellt nyanlända ungdomar i kommunen. Detta...

Yazidiska kvinnor: Vårt land är inte bara det land vi är födda i

Nadia Murad höll ett fantastiskt tal idag i Sveriges Riksdag. Det var stark och mänskligt.