Hem Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Svårt att sitta hemma och plugga?

Tjejer 14-22 år, kom till vår stora träfflokal på Söderhöjden, Frihetsvägen 45! Vi har öppet med två pass per dag, för max 6 tjejer per pass, 3 dagar i veckan--måndag, onsdag, fredag--mellan kl. 10:30-12:30 och 14:30-16:30.

ÅRSMÖTET 2021 GENOMFÖRT

Årsmötet valde ny styrelse och fastställde en verksamhetsplan och budget för 2021. Årsredovisningen från 2020 blev godkänd och den avgående styrelse fick ansvarsfrihet. Verksamhetsledaren redovisade också det internationella projektet som IKKR genomförde 2020 i Irakiska Kurdistan.

IKKR gör avtryck och uppskattas internationellt

I november 2020 genomförde IKKR sex halv-digitala två-språkiga seminarier i Irakiska Kurdistan om mäns våld mot kvinnor för ca 50 personer från ideella organisationer, yrkesgrupper och myndigheter, i samverkan med lokala aktorer samt organisationer och experter i Sverige.

Bra deltagande på IKKRs rundabordssamtal om våldsprevention

Inför FNs internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november, bjöd IKKR- Kvinnojouren Nina in politiker, nyckelpersoner och myndighetsrepresentanter mestadels från Järfälla kommun, samt representanter från det civila samhället, till ett rundabordssamtal kring våldsprevention.

En utbildningsdag med BARBRO SJÖQVIST & REBECCA LAGH AB ​ ​

Fredagen den 25e oktober 2019 höll Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB en utbildningsdag för flera kvinno- och tjejjourer. Målet med kursen var att lära deltagarna de juridiska grunderna i vårdnadsmål och brottsmål.

Att träffa HBTQ vänner

RFSL arrangerade ett utbildningstillfälle för jourer och andra intresserade runt om i landet. Syftet var att ge rätt verktyg och kunskap för att bemöta HBTQ-personer som utsätts för sexuell våld.

Machofabriken

Machofabriken är Unizons och MÄNs metodmaterial för att förebygga unga killars våld genom att bryta kopplingen mellan maskulinitet och våldsutövande.

IKKR- KVNNOJOUREN NINA DELTAR I UNIZONS GRUNDUTBILDNING

Tillsammans med andra kvinnojourer runt om i landet deltog Bawan Nyqwist Barzanji och Sozana Amin från IKKR-Kvinnojouren Nina I UNIZONs grundutbildning för kvinnojourer.

WORKSHOP ”VEM TAR HAND OM VEM?”

Lördagen den 8:e Juni arrangerade IKKR en kväll med en lyckad och givande workshop som hölls av Nina Kader. Temat handlade om relationen mellan vuxna och barn.

IKKR:s KVARTALSMÖTE

Den 8 juni samlades styrelsen för ett andra kvartalsmöte. Där diskuterades halv årets passerande verksamhet, utvärdering av förebyggande och kortsiktiga jourarbeten samt andra aktiviteter.