Bli medlem

Du som tycker att vi gör en värdefull insats i samhället är välkommen som medlem.
Som kvinna eller man kan bli medlem i vår förening och ta del av aktiviteter och möten.
Till medlemmar har vi medlemsmöten, årsmöten, samt medlemsträffar och arrangemang med inbjudna gäster och ofta musikunderhållning.
Våra gäster är både internationella och svenska och alla arbetar inom vårt område mot våld i nära relationer.

Medlemsavgiften   200:kr/ per år