Barn på skyddat boende!

28

IKKR- Kvinnojouren Nina på Unizons endagsutbildning.

Med anledning av att stärka barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.
Informations, workshops- och inspirationsdag om att stötta, stärka och skydda barn på kvinnojourens skyddade boende.

Marit Birk: jurist och ansvarig sekreterare i utredning information om utredningen. Representant från Unizons barnnätverk: om arbetet med att stötta och skydda barnen på kvinnojourens skyddade boende.
Elin Holmgren: Verksamhetsutvecklare kvinnofrid Unizon, workshop om framtidens utmaningar.

print