Årsredovisning

Den årliga ekonomiska redovisningen fastställs av det ordinarie årsmötet.

Årsredovisningen för 2017 fastställdes den 25 februari 2018.

Länk till Revisorberättelse för 2017

länk till Revisorberättelse för 2018