Årsredovisning

Den årliga ekonomiska redovisningen fastställs av det ordinarie årsmötet.

Länk till Revisorberättelse för 2017

länk till Revisorberättelse för 2018

länk till Revisorberättelse för 2019