Arbetar för IKKR

Verksamheten drivs med dels anställd personal dels stödinsatser från personer med formell kompetens inom juridik, jämställdhet, våld i nära relationer, pedagogik/folkbildning, folkhälsa, psykologi, familjedynamik.

Merparten är två eller tre-språkiga och har egna erfarenheter av migration.

Halala Rafi

Verksamhetsledare

Awing Taha

Administratör och ekonomi

Suad Majeed

Webbredaktör

Stödfunktioner

Maria-Pilar Reyes

Verksamhetsutveckling

Advokatbyrå

Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh

Stefan Finnermark​

Revisor

Gisso Shakeri

Familjearbete

Bayar Fayaq

Formgivning trycksaker

Paxshan Mustafa

Sirwan Balani

Tolk

Barbro Lillkaas

Auktoriserad revisor

Vi har också volontärer som arbetar mestadels tillsammans med vår kvinnojours medarbetare. Alla har basutbildning för det.