Arbetar för IKKR

Verksamheten drivs med dels administrativ personal dels insatser från personer med formell kompetens inom juridik, jämställdhet, våld i nära relationer, pedagogik/folkbildning, folkhälsa, psykologi, familjedynamik. Merparten är två eller tre-språkiga och har egna erfarenheter av migration. Vi har också utbildade kvinnojourskvinnor och volontärer.

Halala Rafi

Verksamhetsledare

Awing Taha

Administratör och intern revisor

Suad Majeed

Webbredaktör

Stefan Finnermark​

Revisor

Maria-Pilar Reyes

Verksamhetsutveckling

Chia Madani

IT & audiovisuell kommunikation

Bayar Fayaq

Formgivning trycksaker

Barbro Lillkaas

Auktoriserad revisor

Gisso Shakeri

Familjearbete

Advokatbyrå

Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB

Sirwan Balani

Tolk

Paxshan Mustafa