Arbetar för IKKR

Verksamheten drivs med dels anställd personal dels stödinsatser från personer med formell kompetens inom juridik, jämställdhet, våld i nära relationer, pedagogik/folkbildning, folkhälsa, psykologi, familjedynamik.

Merparten är två eller tre-språkiga och har egna erfarenheter av migration.

Halala Rafi

Verksamhetsledare

Awing Taha

Administratör och ekonomi

Suad Majeed

Webbredaktör

Stödfunktioner

Maria-Pilar Reyes

Verksamhetsutveckling

Advokatbyrå

Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh

Stefan Finnermark​

Revisor

Bayar Fayaq

Formgivning trycksaker

Paxshan Mustafa

Sirwan Balani

Tolk

Vi har också volontärer som arbetar mestadels tillsammans med vår kvinnojours medarbetare. Alla har basutbildning för det.