Svårt att sitta hemma och plugga?

Tjejer 14-22 år, kom till vår stora träfflokal på Söderhöjden, Frihetsvägen 45!
Vi har öppet med två pass per dag, för max 6 tjejer per pass, 3 dagar i veckan–måndag, onsdag, fredag–mellan kl. 10:30-12:30 och 14:30-16:30.

ÅRSMÖTET 2021 GENOMFÖRT

Årsmötet valde ny styrelse och fastställde en verksamhetsplan och budget för 2021. Årsredovisningen från 2020 blev godkänd och den avgående styrelse fick ansvarsfrihet. Verksamhetsledaren redovisade också det internationella projektet som IKKR genomförde 2020 i Irakiska Kurdistan.

IKKR gör avtryck och uppskattas internationellt

I november 2020 genomförde IKKR sex halv-digitala två-språkiga seminarier i Irakiska Kurdistan om mäns våld mot kvinnor för ca 50 personer från ideella organisationer, yrkesgrupper och myndigheter, i samverkan med lokala aktorer samt organisationer och experter i Sverige.

Bra deltagande på IKKRs rundabordssamtal om våldsprevention

Inför FNs internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november, bjöd IKKR- Kvinnojouren Nina in politiker, nyckelpersoner och myndighetsrepresentanter mestadels från Järfälla kommun, samt representanter från det civila samhället, till ett rundabordssamtal kring våldsprevention.

Bakom Stängda Dörrar

En dokumentär av IKKR