A K T U E L L T

“Sawan” och den 27 år äldre maken!

"Sawan"s berättelse om sitt liv i Sverige tillsammans med den 27 år äldre maken. Ett år med många mardrömmar som hon får bära i...

På flykt efter ett skyddat liv!

Berättelsen om ”Gulnar” – Del 2 Andra delen av en av kvinnojouren NINA's fall. ”Gulnar” flyr från sitt hemland på jakt efter ett tryggt liv. I...

A K T I V I T E T

IKKR- Kvinnojouren Nina i Unizons Ledarskapskonferens!

Den 30:e November 2018 deltog IKKR i Unizon's ledarskapskonferens. En del av konferensens teman som leddes av professionella, sakkunniga och universitetslektorer. Placering på skyddat boende. ...

Besök hos Barbro Sjöqvist och Rebecca Laghs

Advokatbyrån Barbro Sjöqvist och Rebecca Laghs AB har under många år varit stöd för IKKR - Kvinnojouren NINA arbete mot våld i nära relationer. Ni...

K V I N N O J O U R E N

Kvinnojourens statistik – 2017

NINA-mottagningen tar emot våldsutsatta kvinnor och barn speciellt hedersrelaterade från Järfälla och helalandet, och erbjuder de stödsamtal och rådgivning och medlar skyddat boende. Möte...

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och svårigheter!

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterat våld tar kvinnojouren Nina emot...

M E D I A

Unizons plattform och krav inför valet 2018

Vi bryter valrörelsens tystnad om mäns våld mot kvinnor – här är jourrörelsens krav! 7 SEPTEMBER 2018|PRESSMEDDELANDEN  Det har varit märkbart tyst om mäns våld mot...

GAMLA HEMSIDAN