Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Prokurdiska HDP tar sig in i Turkiets parlament

avatar
Det politiska läget i Turkiet är oklart efter att president Recep Tayyip Erdogans AKP backade rejält – och kan få ...

Sår!

12 Jul 2017
Gatuteater om ”Vem ansvarar? Jag, du?”
Med skådespelaren Diya Shaher
Föreställning om våld i nära relationer. Almedalsveckan, 2017.

Min föreläsning igår om integration och jämställdhet i Upplands_ Bro kommun genom sin integrations projekt!

31 Oct 2016
Min föreläsning igår om integration och jämställdhet i Upplands_ Bro kommun genom sin integrations projekt!

IKKR- Nina mottagningens möte med väglednings centrum i Järfälla kommun!

11 Aug 2016
Syftet med möten var samarbete mellan kommunen och IKKR - Nina mottagningen,

IKKR- Kvinnojouren Nina deltog i utbildningen om Säkerhet som anordnades av UNIZON.

20 Jun 2016
IKKR- Kvinnojouren Nina deltog i utbildningen om Säkerhet som anordnades av UNIZON.

NINa Kader från IKKR deltog i utbildningen den 2016-6-. Nina säger;

Öppna gränsen för kvinnor och barn

25 Mar 2016
Debattörerna: Tusentals kvinnor förnedras, förslavas, våldtas och mördas - ge dem plats i Sverige
1 2 3 4 5

Aktiviteter

avatar

Sår!

Gatuteater om ”Vem ansvarar? Jag, du?”
Med skådespelaren Diya Shaher
Föreställning om våld i nära relatio...
avatar

Min föreläsning igår om integration och jämställdhet i Upplands_ Bro kommun genom sin integrations projekt!

Min föreläsning igår om integration och jämställdhet i Upplands_ Bro kommun genom sin integrations projekt!


Våld mot kvinnor

avatar

Hundar skapar trygghet för hotade kvinnor

Runt 17 kvinnor mördas i Sverige varje år. Ofta sker det på nära håll och med kniv. Polisområde Örebro har i proj...
avatar

Indisk minister: Våldtäkt bygger på samtycke

En minister i indiska delstaten Uttar Pradeshs regering säger att kvinnor vill bli våldtagna och att de därför till...

Teoretiska artiklar

avatar

Reading Pulp Fiction: Femininity and power in second and third wave feminist theory

This article adds to the growing literature distinguishing second and third wave feminist
theory. It opens by outlini...
avatar

Feminist and Gender theories

There is no original or primary gender a drag imitates, but gender is a kind of
imitation for which there is no orig...Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2017 | Start| Designed by www.helanet.se