Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Teoretiska artiklar

avatar
Reading Pulp Fiction: Femininity and power in second and thi...
This article adds to the growing literature distinguishing second and third wave feminist
theory. It opens by outlining theoretical differences bet...
avatar
Feminist and Gender theories
There is no original or primary gender a drag imitates, but gender is a kind of
imitation for which there is no original.
avatar
Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor
Utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än kvinnor födda i Sverige. Skillnaden är störst vid tyngre våld med dödlig utgång, visar en ny a...
avatar
Genusperspektiv på biologi
Det finns många möjliga genusperspektiv på biologi. Det
kan handla om andelen kvinnor och män som forskar inom
fältet, och om deras villk...
avatar
Hedersvåld som politiskt begrepp
Begreppet ”hedersvåld” används av populister och nationalister i konstruktionen av svenskhet som civiliserat, modernt och jämställt samt utome...
avatar
Women in the Middle East
Women in the Middle East are forced to negotiate a path between a variety of influences – some of them contradictory. They are expected, for example...
avatar
Feminist Social Work
Language difficulties arise when referring to different groups of women.
Identifying only their uniquenesses can obscure shared commonalities. The{...
avatar
Teoretiska perspektiv på kön, klass och gränsöverskridan...
För genushistoriker liksom för genusforskare inom litteratursociologi
och kulturstudier har Bourdieus samhällsteori kommit att erbjuda
viktig...
avatar
Genusperspektiv på statsvetenskap
Vad betyder ökad kvinnorepresentation i politiken? Hur
förhandlas könsfrågor i jämställdhetspolitiken? Varför kom
inte Feministiskt ini...
avatar
Jämställd arbetsmarknad kräver handling
Det är i hög utsträckning kvinnor som har de lågavlönade och tunga jobben i Sveriges huvudstad och jämställdhetsutvecklingen går åt fel håll...
avatar
5 Myths About Feminism in the Middle East
There are many myths perpetuated about feminism in the Middle East, which negatively impacts on the effectiveness of feminism as a movement because pe...
avatar
Sexuellt våld i krig och konflikt
Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter och att systematiska våldtäkter bland annat används som en strategi f...
avatar
”Kroppen var ett hinder”
Kampen om rätten att bestämma över våra kroppar kom att bana vägen för dagens upplysta identitets- och toleranspolitik
1 2 >Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se