Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

KMVH

avatar
Nätverket KMVH har drivit ett projekt för 2012
Nätverket KMVH; kvinnoorganisationer mot våld mot kvinnor och hedersrelaterade våld. där kvinnojouren Nina är medlem. Nätverket driver ett proje...
avatar
Kallelse till medlemsmöte i torsdag 4 februari 2010
Kallelse till medlemsmöte i torsdag 4 februari 2010

Vi har redan skickat ett förslag för hur valet ska gå till och ni skulle skicka era syn...
avatar
Angående nätverket KMVH och kvinnlig könsstympning på L...
Angående nätverket KMVH och kvinnlig könsstympning på Länsstyrelsen i Stockholm
avatar
8.e mars internationella kvinnodagen
8.e mars internationella kvinnodagen

8.e mars
internationella kvinnodagen

Kvinnoorganisationer Mot Våld mot kvinnor och Hedersrelat...
avatar
KMVH arrangerar en utbildning för dess medlemmar om ledarsk...
Utbildning: Ledarskap

KMVH arrangerar en utbildning för dess medlemmar om ledarskap. Nationalekonomen Thair Ismail kommer ännu en gång att h...
avatar
Kallelse t...
Kallelse till medlemsmöte i 28 .e januari 2010

Vi har redan skickat ett förslag för hur valet ska gå till och ni skulle skicka era synpunkt...
avatar
Plattform för nätverket KMVH
Plattform för nätverket KMVH

Förslag till plattform för
Nätverk av frivilliga kvinnoorganisationer som arbetar främst med stöd till v...
avatar
Kallelse till medlemsmöte
Kvinnoorganisationer Mot Våld mot
kvinnor och Hedersrelaterad våld


Kallelse till medlemsmöte
All medlämsföreningar i KMVH
{n...
avatar
VILKA ÄR VI?
VILKA ÄR VI?

Vi är ett antal organisationer av kvinnor som sedan många år arbetar för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter såv...


Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se