Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Prokurdiska HDP tar sig in i Turkiets parlament

avatar
Det politiska läget i Turkiet är oklart efter att president Recep Tayyip Erdogans AKP backade rejält – och kan få ...

Aktiviteter

avatar
IKKR- Kvinnojouren Ninas deltagande i Almedalsveckans Panel!
Panelsamtal genomförd av experter om våld i nära relationer under Almedalsveckan, som anordnades av Trots kvinnojour i Gotland, IKKR- Kvinnojouren ...
avatar
IKKR – Kvinnojourens Ninas deltagande på Almedalsveckan p...
Mini Bio
1-7/07/2017

”Våga se, våga lyssna, våga agera!”

Under Almedalsveckan, som pågick 1- 7:e juli, anordnades en mini bi...
avatar
Sår!
Gatuteater om ”Vem ansvarar? Jag, du?”
Med skådespelaren Diya Shaher
Föreställning om våld i nära relationer. Almedalsveckan, 2017.
avatar
Ett stort tack till alla våra fantastiska kämpare under Al...
Inför aktiviteterna på Almedalsveckan har IKKR samarbetat med: Trots kvinnojour på Gotland, Se Barnen, Folkets Bio, Film And Tel samt Stopp Film.
avatar
Vi ses på Almedalsveckan 2017
Agera med oss mot våld i nära relationer!
avatar
IKKR - Kvinnojouren Ninas deltagande i två dagars erfarenhe...
IKKR – Kvinnojouren Nina tillsammans med ett 70-tal andra representanter deltog i två dagars erfarenhetsutbyte, arrangerad av UNIZON, ANNA samt MÄ...
avatar
IKKR- Nina mottagningens möte med väglednings centrum i J...
Syftet med möten var samarbete mellan kommunen och IKKR - Nina mottagningen,
avatar
IKKR- Kvinnojouren Nina deltog i utbildningen om Säkerhet s...
IKKR- Kvinnojouren Nina deltog i utbildningen om Säkerhet som anordnades av UNIZON.

NINa Kader från IKKR deltog i utbildningen den 2016-6-. N...
avatar
Öppna gränsen för kvinnor och barn
Debattörerna: Tusentals kvinnor förnedras, förslavas, våldtas och mördas - ge dem plats i Sverige
avatar
Vårt land är inte bara det landet som vi födda i, utan he...
Vårt land är inte bara det landet som vi födda i, utan hela jord klotet är vår land för oss som människor! Sa Nadia
1 2 3 4 5 6 7 >Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2017 | Start| Designed by www.helanet.se