Styrelse & kansli

Kanslipersonal på plats: 

Firmatecknare och verksamhetsledare:           Halala Rafi
Administratör och intern revisor:                    Awing Taha
Media och kontaktansvarige:                          Suad Majeed


Med arbetare utanför plats:

Bokförare:                                                   Stefan Finnermark
Auktoriserad revisor:                                    Barbro Lillkaas
Teknisk ansvarig:                                         Chia Madani
Disign ansvarig:                                           Bayar Fayaq
Familje terapeut:                                         Gisso Shakeri

Styrelse
Ordförande:                 Sozana Amin
Sekreterare:                Hawbir Kamaran

Ledamöter:                  Fahmi Sabir,  Bahra Majid,  Nazanen Habeeb

Suppleanter för ett år:   Najat Amin,  Golala Saeed,  Nina Kadir