Styrelse & kansli

Styrelse

Ordförande:                Sozana Amin
Sekreterare:                hawbir Kamaran

 

Ledamöter:                 Fahmi Sabir
Bahra Majid
Nazanen Habeeb

Suppleanter för ett år: Najat Amin
Golala Saeed
Nina Kadir

Kassör:                       Avin Salam

Kanslipersonal på plats: 

Firmatecknare och verksamhetsledare:           Halala Rafi
Administratör och intern revisor:                    Awing Taha
Media och kontaktansvarige:                          Suad Majid


Med arbetare utanför plats:
Bokförare:                                                     Stefan Finnermark
Auktoriserad revisor:                                      Barbro Lillkaas
Teknisk ansvarig:                                           Chia Madani
Disign ansvarig:                                             Bayar Fayaq
Familje terapeut:                                            Gisso Shakeri