Styrelse

 • Ordförande – Sozana Amin
 • Generalsekreterare och, firmatecknare – Halala Rafi
 • Revisor och administratör – Awing Taha
 • Adminstratör, Hemsida – Gona Fars
 • Jour kvinna – Avin Salam
 • Aktivitetsorganisatör – Nazanin Saleh
 • Aktivitetsorganisatör – Najat Amin
 • Ansvarige för arabiska hemsidan och översättning – Lekaa Sarsam
 • Styrelseledamot – Tara Taufiq
 • Organisationens representant i Holland – Fenek Fatah
 • Kulturaktivitets ansvarige – Nian Qadr
 • Kultur och konst – Shada Omar