Ninas vänner

Består av privatpersoner och företagare som tagit ställning för att stödja Ninas verksamhet. Sprida information och medverka till att verksamheten både i aktivitetsnivån och ekonomiskt kan bedrivas mot målet att få stopp på våld i nära relationer.

Kontakta oss gärna om du vill komma med i gänget och vara vår vän!

Kontaktperson: Stefan Finnermark
Kontaktuppgifter: stefan@finnermark.se