Ninas vänner

Består av privatpersoner och företagare som tagit ställning för att stödja Ninas verksamhet. Sprida information och medverka till att

Verksamheten ekonomiskt kan bedrivas mot målet att få stopp på våld i nära relationer.

Kontakta oss gärna om du vill komma med i gänget och vara vår vän!

Kontaktperson: Stefan Finnermark
Kontaktuppgifter: stefan@finnermark.se