Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

IKKR- Kvinnojouren Ninas deltagande tillsammans med 150 jours representanter i UNOZONs kongress 2018!


30 Apr 2018
IKKR- Kvinnojouren Ninas deltagande tillsammans med 150 jours representanter i UNOZONs kongress 2018!
Jourrörelsen är landets största demokratiskt organiserade folkrörelse mot mäns våld mot kvinnor. Jourerna har haft #metoo i 40 år och stöttar och skyddar, förebygger och påverkar varje dag utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

Jourrörelsen står stark och Unizon växer varje år i medlemmar, som fortsätter jourrörelsens unika arbete med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld och omvandla erfarenhet och kunskap om mäns våld mot kvinnor till politisk påverkan.
I helgen har Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer haft kongress, nära 150 kvinnorättsaktivister har demokratiskt beslutat om förbundets framtid och valt en ny styrelse. En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark lagstiftning för kvinnors och barn rättigheter.

Vi kräver gemensamt:
✊ Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som bättre kommer våldsutsatta kvinnor och barn till del. Vi vill se organisationsbidrag istället för verksamhetsbidrag, samt ett enklare ansökningsförfarande.
✊ Ökade resurser till riksförbundet. Unizons medlemsantal har ökat med 60 % och medlemmarnas stödkontakter med över 100 % på sju år. Under samma tid har anslaget till riksförbundet endast höjts med 38 %.
✊ Omställningspengar för att kunna möta förändrade krav och lagstiftning för skyddat boende.
✊ Fortsatt möjlighet för kvinnojourer att undantas från upphandling och främjande av IOP. Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär.
✊ Att resurser till förändringsarbete med män och pojkar inte tas från skydd- och stödinsatser till kvinnor och flickor.
✊ Frihet från porr. Vi måste ta krafttag mot porren om vi överhuvudtaget vill göra något mot mäns våld mot kvinnor. Lagstiftning för att begränsa spridning av porr, åldersverifikation på porrsajter, porrfri skola och förskola och en sex- och samlevnadsundervisning med kritiskt perspektiv på porr.


Unizons kongress 2018
Stockholm 2018-04-22kongress-unizon-1.jpg

kongress-unizon-2.jpg

kongress-unizon-3.jpg

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se