Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Gratis juridisk rådgivning!


12 Apr 2018
Behöver du prata med en advokat?

I samarbete mellan Kvinnojouren Nina och Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB erbjuder vi gratis juridisk rådgivning:

• till brottsutsatta
• i frågor om migrationsrätt
• om familjerätt

Träffa advokaterna Rebecca Lagh och Linnea Sveds
Vi har tolkar på plats.

Klockan 15.00-17.00
• 17 april
• 17 maj
• 12 juni

I Kvinnojourens lokaler med egen ingång på Frihetsvägen 45.
Hitta hit:
Åk till Jakobsberg station, ta buss 544 till hållplats Dackevägen. Det står Rosencenter på huset.

Boka tid! Kontakta:
Kvinnojouren Nina
e-post: nina.ikkr@hotmail.com
Telefon: 073-760 72 52, 08-420 314 11IKKR – Kvinnojouren NINA

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se