Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

IKKR-kvinnojouren Nina och Trots kvinnojour på Gotland, i möte med politisk sakkunnig från jämställdhetsdepartementet!


22 Nov 2017
Tidigare i år skickades ett brev av IKKR-kvinnojouren Nina, Trots kvinnojour på Gotland, samt advokaten Rebecca Lagh, till jämställdhetsministern angående förslag på utveckling av kvinnojoursverksamheter.
Därför arrangerades detta möte för att diskutera de förslag som hade lagt fram till Jämställdhetsministern.
 
Berit Järnberg, politiskt sakkunnig från jämställdhetsdepartementet, närvarade i mötet med Halala Rafi, verksamhetsledaren för IKKR-kvinnojouren Nina, Li Grebäck, verksamhetsledare för Trots kvinnojour på Gotland, samt advokaten Rebecca Lagh.

Förslagen i brevet diskuterades och uppskattades vara användbar och bra för utvecklingen av kvinnojoursverksamheterna.
 
Förslagen bestod av två viktiga punkter som negativt påverkat och hindrat utvecklingen av kvinnojoursverksamheter.

Detta i sin tur påverkar dels hur våldsutsatta blir bemötta allmänt sett och vilken hjälp de kan få, dels påverkas det politiska arbetet för jämställdhet och försenar utvecklingen detta arbete.


I slutet av mötet kom vi överens om att dessa förslag och mötesanteckningar skall skickas vidare till jämställdhetsministern, Åsa Regner, för vidare diskussioner och handläggning.

Vi kommer att fortsätta kontakten och följer upp ärendet i syfte att bidra till utveckling av kvinnojoursverksamheterna och arbetet för jämställdhet.


 
IKKR-kvinnojouren Nina
2017-11-16

nina-wazarat-2.jpg
Halala Rafi, Rebecca Lagh, Li Grebäck


nina-wazarat-3.jpg

Berit Järnberg

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se