Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Utveckling av strategier för att motverka hedersvåld i Sverige


21 Nov 2017
Halala Rafi och Suad Ali, från IKKR-kvinnojouren Nina, och i samarbete med tre andra föreningar bjöds in av UNIZON för att delta i ett möte i syfte att diskutera och ge förslag på strategier för hur hedersvåld kan motverkas av berörda myndigheter i Sverige.

Syftet var att lägga fram förslag och politiska krav som grund för en plan för hur berörda myndigheter kan jobba med det efter valet 2018.

Vi från IKKR-kvinnojouren Nina har i åratal jobbat för att myndigheter skall ha tillgång till specifika strategier och planer för att bemöta och motverka hedersvåld.
Därför är vi glada att äntligen kunna ta detta steg framåt samtidigt som berörda statliga myndigheter förlitar sig på våra förslag och kunskaper inom området för att ta fram olika strategier.

Denna förslag innehåller 13 punkter och är relaterad till olika kommunala myndigheter, skolor, migrationsverket, landstingen, domstol och lagar samt grundläggande mänskliga rättigheter.IKKR-kvinnojouren Nina
2017-11-17


unizon-laiha-2.jpg

unizon-laiha-3.jpg

unizon-laiha-4.jpg

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se