Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Föreläsning för Arbetsförmedlingen


20 Nov 2017
Halala Rafi, verksamhetsledare för IKKR-kvinnojouren Nina föreläste för personal på arbetsförmedlingen, tisdagen den 14:e november, 2017.

Halala tog upp, bland annat, myndigheternas bemötande av våldsutsatta personer i dagsläget, samt myndigheternas ansvar i detta bemötande, speciellt när det gäller arbetsförmedlingen.

Halala fokuserade också på samarbetet mellan IKKR-kvinnojouren Nina och arbetsförmedlingen i syfte att underlätta för hjälp och stöd för arbetslösa kvinnor och unga tjejer, vilka på grund av olika orsaker ännu inte har fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Fokus lades på hur detta samarbete kan utvecklas i syfte att hjälpa våldsutsatta tillbaka till arbetsmarknaden för att delvis underlätta och förbättra deras vardag.

IKKR-kvinnojouren Nina har länge varit verksam för och har haft en direkt kontakt och samarbete med olika berörda myndigheter i syfte att stärka samarbeten för att motverka våld och hjälpa våldsutsatta personer.

Vi har därför jobbat på att uppmuntra och hjälpa kvinnor att vara självständiga och komma in i arbetsmarknaden, vilket har en direkt effekt på deras frihet i livet och styrkan i att fortsätta sin vardag.IKKR-kvinnojouren Nina
2017-11-18

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se