Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Ett stort tack till alla våra fantastiska kämpare under Almedalsveckan på Gotland!


10 Jul 2017
Inför aktiviteterna på Almedalsveckan har IKKR samarbetat med: Trots kvinnojour på Gotland, Se Barnen, Folkets Bio, Film And Tel samt Stopp Film.

Arrangemang och organisering av vårt deltagande har krävt ca 3-4 månaders arbete. Därför har många aktivister varit engagerade i organisering av detta viktiga arbete.

Ert deltagande och engagemang har varit viktigt för de positiva resultat vi tillsammans nådde under Almedalsveckan.

Tillsammans är vi starka och kan lämna spår för de frågor vi brinner för och ligger oss nära hjärtat. Tillsammans kan vi åstadkomma viktiga förändringar i samhället.

Ett stort tack för våra aktivister: Bahra Ali, Suzan Amin, Pakhshan Mustafa, Tara Said och Halala Rafi.

Det var givande och underbar att vara med er Li Grebäck, Rebecca Lahg, Emilie Tilstam och Anette Skahlberg, hoppas på fortsätt samarbete framöver.IKKR- Kvinnojouren Nina
2017-07-10


madaln-v-3-2017.jpg

madaln-v-1-2017.jpg

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se